Language Switcher

Projekti Riječke kroatističke škole

 

 
Pronađeno u prijevodu, Erasmusov Intenzivni program, međunarodni projekt filmskoga prevođenja
Projekt je održan od 2012. do 2014. godine.
 

Partnerske institucije:

Sveučilište Karla Franza u Grazu, Institut za teorijsku i primijenjenu znanost o prevođenju
Jagellonsko sveučilište u Krakovu, Filološki fakultet, Odsjek za slavensku filologiju
Sveučilište u Udinama, Fakultet za strane jezike i književnosti
 

Projekt Riječke kroatističke škole Pronađeno u prijevodu kao osnovni cilj ima stvaranje podnaslova odabranog hrvatskog filma na njemačkome, poljskome i talijanskome jeziku. U obrazovanju prevoditelja i tumača važan je interdisciplinarni pristup koji se ogleda i u istraživanjima na tom znanstvenom području, ali i u samoj prevoditeljskoj praksi. Pritom su opća i stručna znanja povezana s poznavanjem prijevodnih procesa s ciljem predstavljanja određene teme na jasan i razumljiv način. Filmsko prevođenje poseban je oblik prevođenja, a njegove se tehnike uz odgovarajuću pripremu mogu uspješno integrirati u nastavu prijevodnih i jezičnih vježbi, stavljajući time film kao nastavno sredstvo sa svim svojim prednostima u širi kontekst i ostvarujući ga pritom iznova u kreativnom procesu prevođenja kao jezičnoga stvaranja. Interdisciplinarnim pristupom izobrazbi prevoditelja izravno se utječe na razvoj istraživanja prevođenja i prevoditeljsku praksu. Stoga je Projekt u prvome redu namijenjen studentima koji se školuju za prevoditelje i tumače, ali i svim studentima kroatistike na stranim sveučilištima koji žele bolje upoznati hrvatski jezik i (filmsku) kulturu. Na Projektu mogu sudjelovati i studenti filmske umjetnosti, kulturolozi i sociolozi koji studiraju kroatistiku kao dodatni studij ili izborni predmet. Odabirom partnerskih institucija željelo se omogućiti stvaranje podnaslova na jednom germanskom, jednom slavenskom i jednom romanskom jeziku te pritom napraviti istraživanje o najčešćim problemima i odstupanjima koja su se pojavila, odrediti njihove uzroke i metode kojima se mogu izbjeći, odnosno iskoristiti ih kao potencijal za usvajanje novih sadržaja u nastavi stranoga jezika. Projektom su predviđena predavanja o suvremenim teorijama i metodama prevođenja, filmskome prevođenju, razvoju hrvatske filmske umjetnosti, suvremenome hrvatskome filmu i filmskoj kritici, radionice kao praktični dio prevođenja na prvi jezik sudionika te filmske večeri s pripremom za gledanje odabranih hrvatskih filmova, razgovorom o filmu te pisanjem filmske kritike. Osim upoznavanja i praktične primjene tehnika filmskoga prevođenja, ciljevi Projekta su i razvijanje komunikacijske, sociolingvističke, pragmatičke i međukulturalne kompetencije na hrvatskome jeziku. Cilj je Projekta i promocija hrvatskoga jezika i kulture te mogućnost distribucije odabranog filma na trima govornim područjima.