Language Switcher

Individualizirana nastava

 

Individualizirana se nastava organizira i prilagođava prema potrebama polaznika.
U okviru individualizirane nastave strani kroatisti mogu dobiti pomoć i savjete pri izradi svojih disertacija.

 

PLAĆANJE

Iznos cijene pojedinog tečaja uplaćuje se u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate na žiroračun br. 2360000-1101536455, s pozivom na broj 07-6611171, a u svrhu plaćanja navesti vrstu tečaja ili ispita za koji se kandidat prijavljuje.

 

CIJENA: po satu