Language Switcher

Ispitni centar

 

Riječka kroatistička škola organizira i provodi testiranje poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma. Ispiti provjere poznavanja hrvatskoga jezika kao drugoga i stranoga namijenjeni su kandidatima kojima je potrebna potvrda o poznavanju hrvatskoga jezika kao uvjet za stjecanje dozvole stalnog boravka, upis na visokoškolske ustanove u Republici Hrvatskoj, nostrifikaciju stranih diploma, zaposlenje, stjecanje državljanstva i ostale potrebe.

Upute za strance koji polažu ispit provjere poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma

- kandidati se prijavljuju na ispite popunjavanjem prijavnice u Studentskoj službi Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (soba F-225, 2. kat), zgrada Kampusa na Trsatu, Sveučilišna avenija 4, Rijeka (informacije: tel/265-883, gđa. Nara Jurčić);
- prilikom prijavljivanja ispita kandidati trebaju pokazati putovnicu ili drugu ispravu koja im služi za prelazak državne granice;
- cijena ispita za provjeru poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance po kandidatu iznosi 1.075,00 kn, počevši od 1. ožujka 2012. godine.
- cijena ispita plaća se općom uplatnicom na žiro račun Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, model: 00, broj računa primatelja: 2360000-1101536455, poziv na broj odobrenja: 00-6615153-07, opis plaćanja: polaganje ispita za strance;
- ispit se prijavljuje najkasnije deset dana prije ispitnog termina uz predočenje uplatnice i isprave iz točke dva Uputa;
- ispiti provjere znanja održavat će se u prostorijama Odsjeka za kroatistiku pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, zgrada Kampusa na Trsatu, Sveučilišna avenija 4, Rijeka, svakoga mjeseca prema rasporedu objavljenom u Obavijestima;
 

Ispitne cjeline od kojih se sastoji provjera znanja jesu:

o    razumijevanje slušanoga teksta
o    razumijevanje čitanoga teksta
o    poznavanje gramatičkih struktura
o    pismeno izražavanje
o    usmeno izražavanje
 

Kandidat mora ostvariti minimalno 60% posto točnih odgovora u svakoj ispitnoj cjelini da bi položio ispit. Za usmeni dio ispita mora pripremiti temu iz svakodnevnoga života koju će ukratko izložiti (5 minuta) te nakon toga o njoj razgovarati s ispitivačem.

Nakon što položi ispit, kandidat dobiva potvrdu koja mu služi u svrhu ostvarivanja prava stalnoga boravka u Republici Hrvatskoj. Potvrdu potpisuje dekan Filozofskoga fakulteta u Rijeci.