Language Switcher

Intenzivni tečaj

 

Ovaj je tečaj namijenjen stranim studentima koji studiraju u Republici Hrvatskoj, kao i onim studentima, nastavnicima i administrativnom osoblju u Republici Hrvatskoj koji dolaze na Sveučilište u Rijeci u okviru programa mobilnosti (Erasmus, CEEPUS, DAAD, Soccrates, Tempus i dr.).
Sastoji se od 30 sati nastave jezičnih vježbi i 30 sati individualnih konzultacija. Individualna se nastava prilagođava  potrebama polaznika. Tečaj se može pohađati u okviru ECTS sustava i izvan njega.
Osobe koje za dobivanje stalnoga boravka u Republici Hrvatskoj moraju položiti ispit iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma, a za to nemaju uvjeta, mogu pristupiti ovome tečaju s time da za nj ne dobivaju ECTS bodove.

 

 INTENZIVNI TEČAJ

 

Broj sati ECTS bodovi
Jezične vježbe 0+30 1
Individualne konzultacije 0+30 1
Ukupno 60 2

 

PLAĆANJE

Iznos cijene pojedinog tečaja uplaćuje se u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate na žiroračun br. 2360000-1101536455, s pozivom na broj 07-6611171, a u svrhu plaćanja navesti vrstu tečaja ili ispita za koji se kandidat prijavljuje.

 

CIJENA: € 300