Language Switcher

 

Uvodna razmišljanja uz temu Ljetne škole Bovec 2017.

 

Moć društvenih medija

Društvene mreže imaju nedvojbeni utjecaj na sva životna područja (javna i privatna), upravljaju našom svakodnevnicom i oblikuju je. Nedvojbeno je i da su moć i utjecaj društvenih medija posljednjih godina poprimili razmjere koje je, usprkos brojnim provedenim analizama, nemoguće točno procijeniti ni raščlaniti.

Zadivljujuća je i fascinantna brzina kojom nam društvene mreže omogućavaju neposredno sudjelovanje u događanjima i stvaraju dojam da smo uživo tamo, i to ne samo kao promatrači, nego i kao svjedoci na licu mjesta. Digitalni mediji predstavljaju upečatljiv izraz onoga što se krije iza pojma globalizacije. Mediji i tehnologija su, naime, iz temelja promijenili prijašnje predodžbe o prostoru, udaljenosti i vremenu. Udaljenost na kojoj se što dogodilo postala je beznačajnom.

Dugogodišnji način širenja informacija na koji smo bili navikli u potpunosti je promijenjen. Doživljavamo decentralizaciju i individualizaciju vijesti, ali istovremeno i njihovu međusobnu isprepletenost. Time je omogućeno premještanje sjedišta moći na području medija. Uobičajeni centri informiranja i moći poput vlada i klasičnih medijskih kanala potisnuti su u drugi plan. Umjesto njih u središte pozornosti dospijevaju pojedinci, organizacije, poduzeća, udruge i inicijative civilnoga društva. Svi oni stvaraju i šire svoje poruke koje brzo stižu do brojnih primatelja i simpatizera. Rasplamsala se ne samo utrka za brzinom objavljivanja sadržaja i njihovom vjerodostojnošću, već i bitka za najutjecajniju poziciju u javnosti. 

Društveni su mediji i njihov utjecaj sastavni dio vremena u kojemu živimo te bitna sastavnica današnje društvene stvarnosti. Oni na dnevnoj bazi određuju naše ponašanje prema informacijama, potrošnji, slobodnome vremenu, zabavnim sadržajima te na presudan način usmjeravaju javni politički diskurs u medijima. A on je nerijetko neumoljiv i neobjektivan, pa postavljanje pitanja o pravnoj odgovornosti za ponižavajuće izjave čini opravdanim. Mnogi u slobodnoj komunikaciji svojstvenoj društvenim medijima vide ozbiljnu opasnost za demokraciju i dostojanstvo svakog pojedinca.  

Društveni mediji u svakodnevici pokazuju puno ambivalentnosti. Važno je stoga kako se postaviti prema njima.

Na predavanjima će i u pojedinim radionicama biti riječi o sljedećim temama:

-          Razlikovanje vjerodostojnih od lažnih informacija,
-          zlouporaba privatnosti i zaštite podataka,
-          korištenje društvenih medija za osobne interese i potrebe,
-          moguće pravne mjere za praćenje lažnih i diskriminirajućih informacija,
-          doprinos društvenih medija demokratizaciji i pluralizaciji društvenih odnosa (primjerice, Arapsko proljeće 2011.),
-          društveni mediji kao ljudsko postignuće koje obogaćuje ili predstavlja opasnost,
-          odgovornost ponuđača platforme za sadržaje i informacije,
-          odnos prema govoru mržnje u društvenim medijima,
-          uloga društvenih medija u stvaranju novih zajednica,
-          virtualno zlostavljanje (cybermobbing), kršenje privatnosti (Zakona o zaštiti osobnih podataka) te osobnih prava i sloboda,
-          pojedinci kao mediji (Youtube, blogeri/ce, Instagram),
-          medij kao novo zanimanje,
-          utjecaj digitalizacije jezika na komunikacijske obrasce,
-          potiskivanje manjih jezika i sve veća dominacija engleskoga,
-          ambivalentnost regionalnoga identiteta i globalizacijskih procesa.